Relaxačné CD, Hudba k meditácii s audio technológiou Hemi-Sync®

Okrem bežného využitia ako doplnok pre relaxáciu a hudba k meditácii, sa jedná o nahrávky s pozitívnym vplyvom na zdravie a duchovný rast. Pre hľadajúcich na duchovnej ceste je tu možnosť vstúpiť do zmenených stavov vedomia a špeciálne nahrávky umožňujú nácvik stavu mysle pre mimotelovú skúsenosť a zážitok opustenia tela.

Čím sa relaxačné CD s HemiSync® líši od štandardných relaxačných nahrávok? Čím je táto meditačná hudba výnimočná?

Do nahrávok je zakomponovaná audio technológia Hemi-sync ®. Jedná sa o zložku signálov, ktoré pri bežnom počúvaní nevnímate, ale mozog tieto signály vníma a chová sa podľa nich. Výsledkom je vyladenie celého mozgu do stavu známeho ako synchronizácia mozgových hemisfér. V tomto stave ľavá a pravá mozgová hemisféra pracujú spoločne v synchrónnom stave, a produkujú zaostrenou koherentnú myseľ, čo je optimálny stav pre zlepšenie ľudského konania.

Zmenené stavy vedomia, Mimotelová skúsenosť

Zaostrenej mysle možno využiť k pozitívnym zmenám v ľudskom myslení a správaní. Spôsobov využitia je celý rad, ako príklad uvedieme riešenie pre poruchy pozornosti, zvládanie stresu, zlepšenie a prehĺbenie spánku, zvýšenie sústredenia pri učení, podpora tvorivých schopností, zmena vzorov správania, hlboká relaxácia, prehĺbenie meditácie a na dosiahnutie zmenených stavov vedomia, kedy sa vnímanie dostáva do inej reality. Špeciálne nahrávky s Hemi-Sync® potom vedú k nácviku stavov priaznivých pre opustenie tela, a teda k možnosti uskutočnenia mimotelových zážitkov. Anglicky je tento stav pomenovaný ako OBE, niekedy OoBE - Out of Body Experience.

Patentovanú metódu Hemi-Sync® objavil Robert Monroe, autor kníh Cesty mimo telo, Ďaleké cesty a Návrat k prameňom. Táto audio technológia je medzinárodne uznávaná, vedecky overená a bola zdokonaľovaná viac ako päťdesiatročným výskumom a vývojom.

Keď sa Vám podarilo náš obchod nájsť, zrejme sú vám tieto témy blízke, a teraz máte možnosť kúpiť si tieto výnimočné relaxačné CD a meditačnú hudbu, vyskúšať zmenený stav vedomia, alebo sa pokúsiť o mimotelovú skúsenosť za pomoci technológie HemiSync®.

Nahrávky a CD s Hemi-sync ® sa delia do niekoľkých kategórií:

  • Metamusic® - relaxačné CD, hudba k meditácii, rozšírené stavy vedomia, všetky CD obsahujú hudbu a sú bez verbálneho vedenia
  • Human Plus® - alternatívne spôsoby riešenia problémov a podpora zdravia, duchovný rast, tematicky cielené tituly s anglickým verbálnym vedením
  • Mind Food® - duchovný rast, riešenie problémov, zmena správania, tematicky cielené tituly pre rozvoj osobnosti väčšinou s anglickým verbálnym vedením, niektoré CD bez hovoreného vedenia
  • Gateway Experience® - zamerané na metódy nácviku opustenie tela, zmenené stavy vedomia, mimotelová skúsenosť, anglické verbálne vedenie

Tento text sme preložili do Vášho jazyka, ale dôrazne upozorňujeme, že ak existuje na CD verbálne vedenie, je vždy len v angličtine!

Väčšina stránok obchodu je v angličtine (alebo v češtine), ale do Vášho rodného jazyka si môžete texty preložiť online pomocou Googlu, keď použijete nástroj pre preklad.

Ak máte nainštalovanú lištu Google toolbar, potom stačí kliknúť na tlačidlo "Preložiť" a Google vám stránku preloží do Vášho jazyka. Ak lištu nainštalovanú nemáte, potom si ju prosím nainštalujte, alebo choďte na domovskú stránku Google.sk a použite prekladač.

Možno pre Vás bude najlepšie preštudovať si stránky v češtine a potom sa vrátiť na anglickú verziu obchodu kde uskutočníte nákup.

Upozornenie a odmietnutie zodpovednosti

Aj keď mnoho našich výrobkov prispieva k dobrému zdravotnému stavu, nie sú určené k tomu, aby nahradili lekársku diagnózu a liečenie. NEPOSLÚCHAJTE Hemi-Sync®, ak riadite automobil, ovládate ťažké stroje alebo súčasne s ďalšími zariadeniami, ktoré môžu ovplyvniť činnosť mozgových vĺn. Ak máte sklon k záchvatom, poruchám sluchu alebo nepriaznivým psychickým stavom, NEPOSLÚCHAJTE Hemi-Sync® bez predchádzajúcej konzultácie s Vaším lekárom. V nepravdepodobnom prípade, že zažijete nezvyčajnú fyzickú alebo psychickú nevoľnosť, okamžite ukončite používanie. NEPREHRÁVAJTE produkty Hemi-Sync® na zariadeniach, ktoré používajú Dolby® alebo iné systémy na redukciu šumu. V opačnom prípade sa zníži efektivita signálov Hemi-Sync®.

Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov pri počúvaní hudby k meditácii a veríme, že ako relaxačné CD, tak tematicky zamerané nahrávky na mimotelovú skúsenosť a zmenený stav vedomia s technológiou HemiSync® Vám pomôžu skvalitniť život v mnohých oblastiach a významnou mierou podporí Váš duchovný rast.

Zákazníci ze Slovenska mohou nakupovat na české verzi (ceny v Kč), nebo na anglické verzi (ceny v EUR).

Meditačná hudba
Meditačná hudba - Deep Journeys
Meditačné CD - The Journey Home
Hudba meditačná - Chakra Journey
Hlboká meditácia - Spirit Gathering
Meditačná hudba