Avslappnings-CD:s, Musik för meditation med audioteknologin Hemi-Sync®

Utom vanlig användning som ett tillägg för avsläppning och musik för meditation handlar det sig om inspelningar med positiv inflytande på hälsa och andlig utveckling. För de som söker sin andliga väg finns här en möjlighet att träda in i förändrade medvetandetillstånd och speciella inspelningar möjliggör övning av sinnestillstånd för utanför kroppen-upplevelse och erfarenhet av att lämna kroppen.

Vad är det som särskiljer avslappnings-CD:s med HemiSync® från vanliga avslappningsinspelningar? Vad är det som är så speciellt med denna meditationsmusik?

Audioteknologin Hemi-Sync® är inkomponerad i inspelningarna. Det handlar sig om en signalkomponent som Ni inte förnimmer vid vanligt lyssnande, men hjärnan förnimmer dessa signaler och beter sig enligt dem. Resultatet är stämning av hela hjärnan till ett tillstånd som är känt som synkronisering av hjärnhalvorna. I det här tillståndet arbetar den vänstra och den högra hjärnhalvan tillsammans i ett synkront tillstånd och producerar ett fokuserat koherent sinne vilket är ett optimalt tillstånd för förbättring av människans handlande.

Förändrade medvetandetillstånd, Utanför kroppen-upplevelse

Det fokuserade sinnet kan användas till positiva förändringar i människans tänkande och handlande. Det finns många användningssätt, som ett exempel anger vi lösning för koncentrationssvårigheter, stresshantering, förbättring och fördjupning av sömn, ökning av koncentration vid inlärning, stöd av skapandeförmåga, djup avslappning, fördjupning av meditation och för att nå förändrade medvetandetillstånd, där förnimmelse övergår till en annan verklighet. Speciella inspelningar med Hemi-Sync® leder då till övning av tillstånd som är gynnsamma för att lämna kroppen och därför till möjligheten att realisera utanför kroppen-upplevelser. På engelska heter detta tillstånd OBE, ibland OoBE - Out of Body Experience.

Den patenterade metoden Hemi-Sync® har upptäckts av Robert Monroe, författaren till böckerna Journeys Out of the Body, Far Journeys och Ultimate Journey. Den här audioteknologin är internationellt respekterad, vetenskapligt prövad och har förbättrats under mer är 50års forskning och utveckling.

Då Ni har lyckats hitta vår butik är Ni nog bekanta med de här temana och nu kan Ni köpa de här utomordentliga avslappnings-CD:s och meditationsmusik, prova förändrat medvetandetillstånd eller försöka med utanför kroppen-upplevelse med hjälp av teknologin HemiSync®.

Inspelningar och CD-skivor med Hemi-Sync® är fördelade i olika kategorier:

  • Metamusic® - avslappnings-CD:s, musik för meditation, utvidgade medvetandetillstånd, alla CD-skivor innehåller musik och är utan verbal ledning.
  • Human Plus® - alternativa sätt av problemlösning och hälsostöd, andlig utveckling, tematiskt riktade titlar med verbal ledning på engelska
  • Mind Food® - andlig utveckling, problemlösning, ändring av beteende, tematiskt riktade titlar för personlighetsutveckling vanligast med verbal ledning på engelska, vissa CD-skivor utan verbal ledning
  • Gateway Experience® - inriktad på metoder för övning av att lämna kroppen, förändrade medvetandetillstånd, utanför kroppen-upplevelse, verbal ledning på engelska

Vi har översatt den här texten till Ert språk men vi vill betona att om det finns verbal ledning på CD-skivan så är den alltid endast på engelska!

De flesta webbsidorna i butiken är på engelska men Ni kan översätta texterna till Ert modersmål med hjälp av Google om Ni använder översättningsverktyget.

On Ni har installerat Google Verktygsfält räcker det att klicka på ”Översätt”-knappen och Google kommer att översätta webbsidan till Ert språk. On Ni inte har installerat verktygsfältet, var snäll och installera det eller gå till hemsidan Google.com och använd översättningsverktyget.

Upplysning och ansvarsfriskrivning

Även om många av våra produkter bidrar till bra hälsotillstånd, är de inte avsedda till att ersätta läkardiagnos och behandling. LYSSNA INTE PÅ Hemi-Sync® om ni kör bil, opererar tunga maskiner eller tillsammans med andra apparater som kan påverka aktivitet av hjärnvågor. Om ni har tendens till anfall, hörselstörningar eller ogynnsamma psykiska tillstånd, LYSSNA INTE PÅ Hemi-Sync® utan föregående rådgivning med Er läkare. I det osannolika fallet att Ni upplever ovanligt fysiskt eller psykiskt illamående, avsluta användningen omedelbart. SPELA INTE Hemi-Sync®-produkter på anordningar som använder Dolby® eller andra system för brusreducering. I det motsatta fallet kommer effektiviteten av Hemi-Sync®-signalerna att sänka.

Vi önskar Er många vackra upplevelser när Ni lyssnar på musik för meditation och hoppas att både avslappnings-CD:s och inspelningar som är tematiskt inriktade på utanför kroppen-upplevelse och förändrade medvetandetillstånd med audioteknologin HemiSync® kommer att hjälpa Er att förbättra många områden av Ert liv och väsentligt stödja Er andliga utveckling.

Meditationsmusik
Meditationsmusik - Deep Journeys
Meditations CD - The Journey Home
Musik meditation - Chakra Journey
Djup meditation - Spirit Gathering
Meditationsmusik