CD z muzyką relaksacyjną, Muzyka do medytacji z technologią audio Hemi-Sync®

Poza standardowym wykorzystaniem jako uzupełnienie przy relaksacji oraz muzyka do medytacji. Są to nagrania wywierające pozytywny wpływ na zdrowie oraz rozwój duchowy. Poszukujący na duchowej ścieżce mogą wejść w odmienne stany świadomości a specjalne nagrania umożliwiają trening stanu umysłu dla przeżycia doświadczeń pozacielesnych i opuszczenia ciała.

Czym CD z muzyką relaksacyjną z HemiSync® różni się od standardowych nagrań relaksacyjnych? Co sprawia, że ta muzyka do medytacji jest wyjątkowa?

Do nagrań wkomponowana jest technologia audio Hemi-Sync®. Jest to plik sygnałów, na które słuchacz nie zwraca uwagi podczas słuchania, ale mózg odbiera je i zachowuje się zgodnie z nimi. Rezultatem jest dostrojenie mózgu do stanu znanego jako synchronizacja półkul mózgowych. W stanie tym lewa i prawa półkula pracują razem synchronicznie produkując zaostrzony spójny umysł, co stwarza optymalne warunki do poprawy ludzkich zachowań.

Odmienne stany świadomości, Doświadczenia pozacielesne

Zaostrzony umysł można wykorzystać do przeprowadzenia pozytywnych zmian w ludzkim myśleniu i zachowaniu. Istnieje wiele sposobów zastosowania, przykładem może być walka z zaburzeniami uwagi, zarządzanie stresem, poprawa i pogłębienie snu, zwiększenie koncentracji podczas nauki, wsparcie kreatywności, zmiana zachowań, głęboka relaksacja, pogłębienie medytacji aż do osiągnięcia odmiennych stanów świadomości, kiedy percepcja przechodzi do innej rzeczywistości. Specjalne nagrania z Hemi-Sync® przeznaczone są do treningu stanów sprzyjających opuszczeniu ciała, a tym samym możliwości przeżycia doświadczeń pozacielesnych. W języku angielskim stan ten nazywany jest OBE, lub OoBE - Out of Body Experience.

Opatentowaną metodę Hemi-Sync® odkrył Robert Monroe, autor książek Podróże poza ciało, Daleka podróż oraz Powrót do korzeni. Wspomniana technologia audio posiada uznanie na arenie międzynarodowej, została udowodniona naukowo a także była udoskonalana przez ponad pięćdziesiątletnie badania i rozwój.

Jeśli znaleźli Państwo nasz sklep, zapewne tematyka ta jest Państwu bliska. Teraz mają Państwo możliwość zakupienia wyjątkowej CD z muzyką relaksacyjną i muzyką medytacyjną, spróbowania odmiennego stanu świadomości lub postarania się o przeżycie doświadczeń pozacielesnych za pomocą technologii HemiSync®.

Nagrania oraz CD z Hemi-Sync® podzielone są na kilka kategorii:

  • Metamusic® - CD z muzyką relaksacyjną, muzyka do medytacji, stany poszerzonej świadomości, wszystkie CD zawierają muzykę bez prowadzenia słownego.
  • Human Plus® - alternatywny sposób rozwiązywania problemów, wsparcie zdrowia, rozwój duchowy, tytuły ukierunkowane tematycznie z prowadzeniem słownym w języku angielskim.
  • Mind Food® - rozwój duchowy, rozwiązywanie problemów, zmiana zachowania, tytuły ukierunkowane tematycznie do rozwoju osobowości większością z prowadzeniem słownym w języku angielskim, niektóre CD bez prowadzenia słownego.
  • Gateway Experience® - koncentruje się na metodach trenujących opuszczenie ciała, odmienne stany świadomości, doświadczenia pozacielesne, prowadzenie słowne w języku angielskim.

Niniejszy tekst został przetłumaczony na Państwa język, jednakże zwracamy uwagę, że jeśli na płycie CD jest prowadzenie słowne, zawsze jest ono jedynie w języku angielskim!

Przeważająca część strony internetowej sklepu jest w języku angielskim, mogą Państwo jednak przetłumaczyć teksty online na swój język ojczysty za pomocą Google, używając narzędzi do tłumaczenia.

Jeśli mają Państwo zainstalowany Google toolbar, wystarczy kliknąć przycisk „Przetłumacz“ a Google przetłumaczy Państwu daną stronę na Państwa język. Jeśli nie mają Państwo zainstalowanego odpowiedniego paska zadań prosimy o jego zainstalowanie, lub skorzystanie ze strony Google.com, na której również znajdą Państwo tłumacza.

Ostrzeżenie i zrzeczenie się odpowiedzialności

Pomimo tego, że wiele naszych produktów przyczynia się do dobrego stanu zdrowia, nie są one przeznaczone do tego, aby zastępować diagnozę lekarską oraz leczenie. NIE NALEŻY SŁUCHAĆ Hemi-Sync®, podczas kierowania samochodu, obsługi ciężkich maszyn, czy wraz z innymi urządzeniami mogącymi wpływać na działanie fal mózgowych. Jeśli mają Państwo skłonność do różnego rodzaju ataków, zaburzeń słuchu lub niekorzystnych stanów psychicznych, NIE NALEŻY SŁUCHAĆ Hemi-Sync® bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia nietypowej fizycznej lub psychicznej niedyspozycji, należy natychmiast zaprzestać używania. NIE NALEŻY ODTWARZAĆ produktów Hemi-Sync® na urządzeniach, które używają technologii Dolby® lub innych systemów w celu zmniejszenia hałasu. W przeciwnym razie obniżona zostanie efektywność sygnału Hemi-Sync®.

Życzymy Państwu wielu wspaniałych przeżyć podczas słuchania muzyki do medytacji i wierzymy, że zarówno CD z muzyką relaksacyjną, jak i tytuły ukierunkowane tematycznie na doświadczenia pozacielesne oraz odmienny stan świadomości z technologią HemiSync® pomogą Państwu podnieść jakość życia w wielu dziedzinach oraz znacząco wesprą Państwa rozwój duchowy.

Muzyką medytacyjną
Muzyką medytacyjną - Deep Journeys
CD do medytacji - The Journey Home
Medytacyjną muzyką - Chakra Journey
Głęboka medytacja - Spirit Gathering
Muzyką medytacyjną